Przetargownia - szkolenia, doradztwo, przetargi

Przejdź do treści

Menu główne:

Firma specjalizująca w szeroko pojętym procesem udzielania zamówień. Zarówno zamówień udzielanych w ramach ustawy Prawo Zamówień Publicznych jak i zamówień niepublicznych prowadzonych na podstawie wewnętrznych procedur Klienta. Prowadzimy kompleksową obsługę przetargów, świadczymy usługi doradztwa z zakresu udzielania zamówień oraz tworzeniu procedur zakupowych, specjalizujemy się w dziedzinie outsourcingu przetargów, wykonujemy analizy przedsiębiorstw pod kątem optymalizacji procesu zakupowego, szkolimy.
Ponadto wspieramy Wykonawców ubiegających się o zamówienie w prawidłowym przygotowaniu oferty. Przeprowadzamy Wykonawców przez cały proces udzielenia zamówienia.

Założycielem Przetargowni jest Mariusz Szwocher od lat specjalizujący się w dziedzinie udzielania Zamówień, posiadający bogate doświadczenie z zakresu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Z wykształcenia inżynier z zamiłowania Przetargowiec.
Z uwagi na jego wykształcenie nie jest mu obca tematyka branży inżynieryjnej.
Oprócz prowadzenia Przetargowni od 2007 roku nieprzerwalnie pracuje w branży Oil & Gas prowadząc postępowania o udzielenie zamówienia. W swojej pracy nadzoruje prawidłowość przebiegu procesu udzielania zamówień w firmie, współtworzy procedury zakupowe, wzory dokumentów przetargowych, wspiera firmę w optymalizacji procesu zakupowego, szkoli. W swoim dorobku zawodowym posiada sukcesem zakończone postępowania odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą. W prowadzonych postępowaniach przetargowych nie dopuszcza do chaosu kierując się zasadą przewidywania konsekwencji podejmowanych decyzji w toku prowadzonych postępowań.

Dbamy o interes klienta i nie dopuszczamy do niepotrzebnego wydawania pieniędzy...
AKTUALNOŚCI
SZKOLENIA
PUBLIKACJE
SZKOLENIA
SZKOLENIA
SZKOLENIA
DORADZTWO
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego