DORADZTWO - Przetargownia - szkolenia, doradztwo, przetargi

Przejdź do treści

Menu główne:

DORADZTWO

OFERTA
Nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych z czerwca 2016 roku przyniosła rewolucję w dziedzinie przetargów publicznych.
Nowa Ustawa otworzyła się na małe i średnie przedsiębiorstwa.
Pomagamy zarówno zamawiającym w prawidłowym przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia jak i Małym i Średnim Przedsiębiorcom (Wykonawcom) w uzyskaniu zamówień
Nasze doradztwo ma na celu wsparcie Państwa w drodze do sukcesu.

W ramach usług doradztwa oferujemy:

dla Zamawiających:
 • audyt dokumentacji postępowań prowadzonych przez Zamawiającego
 • pomoc w przygotowaniu dokumentacji przetargowej wymaganej przez Zamawiającego
 • pomoc w interpretacji przepisów regulujących udzielanie zamówień publicznych w Polsce
 • kompleksową obsługę przetargów (outsourcing przetargów - Biuro Zakupów) - pełnienie funkcji Pełnomocnika Zamawiającego
 • wsparcie przy formułowaniu pism kierowanych do Wykonawców
 • przygotowywanie dokumentów w toku postępowania publicznego
 • analiza przedsiębiorstwa pod kątem optymalizacji prcesu zakupowego
 • audyt komórek udzielających zamówienia pod kątem prawidłwości stosowania procedur zakupowych, w tym poprawności stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • inne usługi związane z procesem zakupowym zależne od oczekiwań Klienta

dla Wykonawców:
 • audyt dokumentacji postępowania publicznego wg potrzeb Wykonawcy (w szczegółności Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ)
 • wspracie przy prawidłowym skompletowaniu oferty
 • pomoc przy prawidłowej interprertacji Ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ,
 • wsparcie przy interpretowaniu zapisów dotyczących warunków udziału w postępowaniu i badanie szans Wykonawcy w uzyskaniu zamówienia
 • pomoc w interpretacji przepisów regulujących udzielanie zamówień publicznych w Polsce
 • przygotowywanie pism kierowanych do Zamawiających
 • przygotowywanie dokumentów w toku postępowania publicznego
 • inne usługi związane z procesem zakupowym zależne od oczekiwań Klienta
SZKOLENIA
SZKOLENIA
O FIRMIE
SZKOLENIA
PUBLIKACJE
SZKOLENIA
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego