AKTUALNOŚCI - Przetargownia - szkolenia, doradztwo, przetargi

Przejdź do treści

Menu główne:

AKTUALNOŚCI

30.10.2017]
Komisja Europejska rozpoczyna konsultacje dotyczące projektu Wytycznych w sprawie zamówień publicznych na innowacje".
Celem konsultacji jest zebarnie możliwie jak większej liczby opinii w zakresie zawartości samego projektu. Jak informuje Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie "Na potrzeby konsultacji przyjęto, że pojęcie „zamówienia publiczne na innowacje” obejmuje zarówno zakup innowacyjnego rozwiązania, jak również innowacyjne sposoby dokonywania zakupów. Projekt Wytycznych odnosi się m.in. do kwestii tworzenia strategii innowacyjnych zamówień publicznych, sposobów wspierania zamówień na innowacje oraz korzystania z przewidzianych prawem narzędzi zamówień publicznych przyjaznych innowacjom."
Projekt dotyczy zarówno innowacyjnego podejścia do samego procesu udzialania zamówień jak i zakupu innowacji. Komisja Europejska oprócz konstukrywnych i merytorycznych uwag liczy również na dzielenie się swoją wiedzą przez instytucje Zamawiające odnoście prowadzonych postępowań związanych z innowacjami. Konsultacje nie wykluczają żadnej ze stron postępowania publicznego, dlatego udział w nich mogą wziąć zarówno Wykonawcy jak i Zamawiający.
Formularz konsulatcji w języku angielskim jest dostępny pod adresem:
Konsultacje prowadzone będą do 31 grudnia 2017 roku.
Zachęcamy do udziału.
Nie wykluczone, że Zespół Przetargowni będzie miał swój wkład w konsulatcje.

[28.08.2017]
Nowy projekt ustawy Prawo zamówień publicznych już w 2018 roku.
Czytaj więcej w zakładce PUBLIKACJE

[28.08.2017]
Informujemy, że w zakładce DO POBRANIA zamieściliśmy nowy tekst jednolity ustawy Prawo zamówień publicznych.

[11.07.2017]
Informujemy, że problemy techniczne, z którymi zmagaliśmy się w ostatnich dniach zostały całkowicie rozwiązane.
Jesteśmy już dostępni w sieci.
Za powstałe niedogodności bardzo przepraszamy.

[5.03.2017]
Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych została opublikowana informacja o sprawach sądowych ze skarg Prezesa Urzędu na postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej o odrzucaniu odwołań wniesionych w oparciu o przesłankę wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniach poniżej progów unijnych.
W informacji możemy przeczytać, żd Prezes Urzędu wniósł aż 28 skarg na postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej o odrzuceniu odwołań w postępowaniach poniżej progów unijnych. Treść dotychczas otrzymanych przez Skarżącego orzeczeń wraz z uzasadnieniami została zamieszczona na stronie internetowej UZP:
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/orzecznictwo/orzecznictwo-krajowe/skargi-prezesa-uzp/skargi-prezesa-uzp-z-roku-2016

[4.03.2017]
Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne dotyczące mechanizmu oceny ex-ante dużych projektów infrastrukturalnych. Konsultacje skierowane są do ministerstw, władz regionalnych, urzędów zamówień publicznych, projektodawców dużych projektów infrastrukturalnych oraz instytucji zamawiających.
Zostanie opracowana specjalna procedura umożliwiająca uzyskanie opinii Komisji w sprawie zgodności planowanej procedury przetargowej z unijnymi przepisami dotyczącymi zamówień publicznych. Procedura taka byłaby dobrowolna i odnosiłaby się do projektów o wartości przekraczającej
700 000 000 EUR, realizowanych w sektorze transportu, energii i systemów informatycznych.
Szczególowe informacje mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem:
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9021&lang=en .
Również i Państwo mogą wziąć udzial w konsultacjach. Wystarczy skorzystać z poniższego linku:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ex-ante-assessmentsurvey?surveylanguage=PL.
Uwagi można zgłaszać do 14 kwietnia 2017 r.

[17.01.2017]
Informujemy, że w zakładce DO POBRANIA zamieszona została nowa ujednolicona Ustawa Prawo Zamówień Publicznych uwzględniająca dotychczasowe zmiany wynikające z aktów wykonawczych do niej oraz innych publikacji rządowych mających bezpośredni wpływ na treść ustawy.
Ustawa udostępniona jest w tzw. wersji edytowalnej, co umożliwi Państwu łatwe nanoszenie swoich uwag i komentarzy do poszczególnych treści.

[22.11.2016]
Miło jest nam powitać Państwa w nowej Przetargowni. Liczymy, że nowa szata graficzna oraz szersza oferta spotkają się z Państwa uznaniem.

Jednocześnie pragniemy dodać, że w dalszym ciągu pracujemy nad dostosowaniem naszej oferty do potrzeb naszych Klientów.

[28.07.2016]
W dniu 28 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (z wyj. przepisów określonych w art. 22 pkt 1-3) opublikowana w dniu 13 lipca 2016 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 1020.

W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa pakiet dokumentów niezbędnych do prowadzenia oraz uczestnictwa w postępowaniach publicznych.

Zapraszamy do zakładki DO POBRANIA

[18.07.2016]
W dniu dzisiejszym uruchomiliśmy moduł Komentarzy, pozwalający na wyrażanie Państwa opinii o nas i nie tylko. Jeśli Państwa oczekiwania co do świadczonych przez nas usług są szersze niż te prezentowane na stronie, prosimy o Państwa opinię w tej sprawie. Zachęcamy do kontaktu z nami.

[13.07.2016]
Informujemy, iż w zakładce DO POBRANIA pojawiła się podpisana przez Prezydenta RP i opublikowana w Dzienniku Urzędowym uzstawa o o zmianie ustawy - Prawo Zamówień Publicznych oraz niektórych innych ustaw.

[11.07.2016]
Szanowni Państwo,
Miło jest nam poinformować, iż w dniu 11 lipca 2016 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy - Prawo Zamówień Publicznych oraz niektórych innych ustaw.
Więcej szczegółów już wkrótce.
W związku z powyższą informacją jeszcze intensywniej pracujemy nad rozszerzeniem naszej oferty, która w pełni spełni Państwa oczekiwania. Nowa Przetargownia oprócz doradztwa w procesie udzielania zamówień będzie oferowała Państwu możliwość odbycia szkoleń z zakresu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Z naszej oferty będą mogli skorzystać zarówno Zamawiający jak i Wykonawcy. Szczególną uwagę poświęcimy Małym i Średnim Przedsiębiorcom, którym dotychczasowa Ustawa nie dawała wielkich możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne. Nowa Ustawa sfocusowana jest własnie na takich Przedsiębiorstwach.
Naszym zadaniem jest wsparcie Państwa w nowej rzeczywistości i umożliwienie zaistnienia na rynku Zamówień Publicznych.
Nowa Ustawa - nowa szansa dla Was. Pozwólcie Państwo, że Was wesprzemy!

PUBLIKACJE
SZKOLENIA
SZKOLENIA
SZKOLENIA
DORADZTWO
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego