PUBLIKACJE - Przetargownia - szkolenia, doradztwo, przetargi

Przejdź do treści

Menu główne:

PUBLIKACJE

Stało się faktem - nowa ustawa Prawo zamówień publicznych już w 2018 roku.

Ministerstwo Rozwoju wraz z Urzędem Zamówień Publicznych rozpoczęły prace nad nowym Prawem zamówień publicznych w Polsce. Zgodnie z informacją opublikowaną przez UZP na swojej stronie nowy projekt ustawy powinien być gotowy w połowie 2018 roku.

O konieczności zmian Prawa zamówień publicznych w Polsce głośno jest cały czas. W 2016 roku zaimplementowano do polskiej ustawy regulacje europejskie. Nowe regulacje miały usprawnić proces udzielania zamówień publicznych i zbliżyć Małe i Średnie Przedsiębiorstwa do przetargów publicznych.
Okazało się, jednak, że popłoch jaki sprzyjał tworzeniu nowego kształtu ustawy sprawiły, że nowe regulacje w Ustawie są nieskuteczne w stanie prawnym w Polsce, o czym informowano już podczas Konferencji Naukowej w Białymstoku jaka miała miejsce w czerwcu 2017 r.
Ministerstwo Rozwoju i Urząd Zamówień Publicznych wskazują, iż w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju nowe Prawo zamówień publicznych jest elementem szerszej koncepcji, zgodnie z którą państwo jest nie tylko inwestorem, ale też inwestorem inteligentnym - podkreślił wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.
Nowa ustawa regulująca rynek zamówień publicznych jest elementem programu Polskie Inwestycje Publiczne. Program ma sprawić, że państwo będzie inwestować rozsądnie, w innowacyjne rozwiązania, nadawać impulsy tam, gdzie jest to potrzebne i planować z wyprzedzeniem.
Prace nad nową ustawą skupiać się mają przede wszystkim na wprowadzeniu mechanizmów pozwalających lepiej przygotować postępowanie, zweryfikować potencjał wykonawcy i sprawdzić, czy zamówienie realizowane jest zgodnie z umową; wprowadzeniu zmian, które zachęcą do korzystania z innowacyjnych rozwiązań; zwiększenie udziału małych i średnich firm w zamówieniach; uporządkowanie przepisów dotyczących kontroli; uspójnienie przepisów, zapewniające jednolite stosowanie prawa przez zamawiających i sądy; uproszczenie procedur. Jednym słowem nowa ustawa ma wesprzeć rozwiązania, które z założenia miały uregulować implementowane w 2016 zapisy.
Minister Morawiecki wskazuje, że "pozytywne zmiany przyniosła już zeszłoroczna nowelizacja, choćby w kwestii pozacenowych kryteriów oceny ofert czy powiązania zamówień z prawem pracy". Wówczas mówiono o tzw. 'małej nowelizacji', której zadaniem było jednie pilne dostosowanie naszego prawa do przepisów unijnych.

Nowa ustawa to kolejna próba nadania ludzkiej twarzy niejasnym regulacjom. Miejmy nadzieję, że tym razem przyniesie to zamierzony skutek, a same prace nad ustawą będą toczyły się nieprzerwalnie. Nie tak jak przy nowelizacji z 2016 r., krótko przed terminem narzuconym przez UE.
AKTUALNOŚCI
SZKOLENIA
SZKOLENIA
SZKOLENIA
DORADZTWO
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego