SZKOLENIA - Przetargownia - szkolenia, doradztwo, przetargi

Przejdź do treści

Menu główne:

SZKOLENIA

OFERTA
SZKOLENIA DLA ZAMAWIAJĄCYCH
ZAMAWIAJĄCY
SZKOLENIA DLA WYKONAWCÓW
Formularz zgłoszenia/zapytaniaOFERTA SZKOLEŃ DEDYKOWANYCH (ZAMKNIĘTYCH) DLA ZAMAWIAJĄCYCH

Oferujemy Państwu szkolenia o następującej tematyce:

Podstawowe zagadnienia związane z udzielaniem zamówień publicznych (zamówienia w pigułce).
- czas trwania szkolenia: 1-2 dniowe,
- zagadnienia szkolenia: prezentacja podstawowych trybów udzielania zamówień, przygotowanie ogłoszenia o zamówieniu, przygotowanie SIWZ;
- skierowane do: osób początkujących w zamówieniach publicznych jak i osób, które chciałyby utrwalić zdobytą dotychczas wiedzę; szkolenie przeznaczone dla osób na każdym szczeblu kariery.
- korzyści: zdobycie wiedzy umożliwiającej swobodne prouszanie się w systemie zamówień publicznych w Polsce; ukończenie szkolenia pozwala zdobyć umiejętność interpretacji przepisów regulujących zamówienia publiczne.

Tryby udzielania zamówień publicznych po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016r.
- czas trwania szkolenia: 1 dniowe,
- zagadnienia szkolenia: prezentacja podstawowych trybów udzielania zamówień
- skierowane do: osób posiadających podstawową wiedzą z zakresu prawa zamówień publicznych, specjalistów i kadry wyższego szczebla.
- korzyści: zdobycie wiedzy z zakresu prawidłowego dokumentowania postępowania publicznego odpowiednio do trybu.

Szacowanie wartości zamówienia dla dostaw i usług.
- czas trwania szkolenia: 1 dniowe,
- zagadnienia szkolenia: sposoby szacowania wartości zamówienia, podział zamówienia na części, sumowanie zamówień w przedsiębiorstwie w celu kwalifikacji zamówienia jako publicznego.
- skierowane do: Zamawiających sektorowych, w szczególności do osób posiadających wiedzę o zamówieniach publicznych, specjalistów i kadry wyższego szczebla
- korzyści: zdobycie umiejętności rozpoznawania zamówień tożsamych, których sumowanie jest niezbędne w celu weryfikacji czy zamówienie jest zamówieniem publicznym.

Prawidłowe ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), jak tworzyć, co powinna zawierać.
OFERTA SZKOLEŃ DEDYKOWANYCH (ZAMKNIĘTYCH) DLA WYKONAWCÓW

Oferujemy Państwu szkolenia o następującej tematyce:

Zamówienia publiczne dla początkujących, czyli prawo zamówień publicznych w pigułce.
Tryby udzielania zamówień publicznych.
Ogłoszenie o zamówieniu, interpretacja woli Zamawiającego.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), jak czytać czego oczekiwać.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego